#LoveCrocus nyereményjáték

 

A nyereményjáték lényege, hogy a résztvevő #lovecrocus vagy #LoveCrocus hashtaggel ellátott, olyan fényképet tölt fel Facebook vagy Instagram közösségi média felületre, amelyen a Crocus Hotellel kapcsolatos tartalom szerepel.

Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

A pályázat kiírója: Gere Attila Pincészete (AKA Kft., 7773 Villány, Erkel Ferenc u. 2/A.)

A játék időtartama: 2017. bounce house places március 01. – 2017. december 31.

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

A résztvevő  #lovecrocus vagy #LoveCrocus hashtaggel ellátott fényképet tölt fel Facebook vagy Instagram közösségi média felületre, amelyen a Crocus Hotellel kapcsolatos tartalom szerepel.

A nyertes kiválasztásának időpontja:

Negyedévente egy Gere-Crocus Ajándékcsomag nyeremény
tavasz: március 1. – május 31. sorsolás június 15.
nyár: június 1. – augusztus 31. sorsolás szeptember 15.
ősz: szeptember 1. – november 30. sorsolás december 15.

Főnyeremény sorsolás: 2018. január 15.-én

A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/crocushotel/) keresztül hirdeti meg.

Nyeremények:

Negyedévente egy Gere-Crocus ajándékcsomag kerül kisorsolásra, amely a Gere Attila Pincészet termékeit tartalmazza (bor, csokoládé, verjus, szőlőmag termékek, stb…). Az ajándékcsomag tartalma időszakonként változó lehet.
Az év végi nyeremény egy voucher, amely két fő részére, két éjszakás szállást biztosít a Crocus Gere Bor Hotelbe. A voucher a kiállítástól számított fél éven belül használható fel.

Egyéb rendelkezések:

Részvételi feltételek

A játékban kizárólag 18 év feletti természetes személyek vehetnek részt. A játékból ki vannak zárva a Szervező és alkalmazottai és ezen személyek Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozói.  Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékos kötelezettségei a nyeremény átvételével kapcsolatban

A nyerteseket a Crocus Gere Bor Hotel Facebook oldalán kiírt nyilvános üzenetben értesítjük a nyertességről, ezt követően a Nyertes köteles kapcsolatba lépni a Szervezővel (e-mail vagy Facebook üzenet formájában) annak érdekében, hogy nyereményét átvehesse illetve részére a Szervező eljuttathassa.

Amennyiben a Nyertes nem jelentkezik a szervező a nyertességre vonatkozó értesítés nyilvános közzétételétől számított 14 naptári napon keresztül, Nyertes elveszíti jogosultságát a nyereményre.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

Moderálás

A Szervező fenntartja a jogot, hogy olyan kép (vagy képek) közlését megtagadja vagy eltávolítsa, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és ezzel a játékost kizárja a játékból.

Adatok

A Játékos a játékban való részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét, e-mail címét, lakcímét a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából kezeljék. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel.

Adatfeldolgozó:

A sorsolás feltételei a Játék ideje alatt a https://www.facebook.com/crocushotel/ Facebook oldalon keresztül érhetők el. Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának, vagy a játék megszüntetésének  jogát fenntartja. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Szervező a Facebookot a nyereményjátékkal összefüggésben teljes körűen mentesíti.

További információk: hotel@gere.hu